PŁYTA IZOLACYJNA PIR w okładzinie z welonu szklanego nasączonego bitumem

DOSTĘPNE FREZY

FIT - frez płaski

TAG - frez pióro-wpust

LAP - frez schodkowy

LAP - Frez schodkowy

Plik Pobierz
Deklaracja właściwości użytkowych - termPIR BT Pobierz plik
Katalog techniczny - Dachy płaskie Pobierz plik
Katalog techniczny - Budownictwo jednorodzinne Pobierz plik
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 Pobierz plik
Certyfikat PN-EN ISO 14001:2005 Pobierz plik
1
Rodzaj rdzenia
Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)
2
Gęstość [kg/m3]
30 (+6/-2)
3
Deklarowany współczynnik przenikania ciepła λD [W/m*K]

λD = 0,027 dla grub.: 20 - 79 mm
λD = 0,026 dla grub.: 80 - 119 mm
λD = 0,025 dla grub. ≥ 120 mm

4
Rodzaj okładziny
welon szklany nasączony bitumem
5
Standardowe wymiary płyt [mm]
600 x 1200 ; 1200 x 2400
6
Dostępne wymiary płyt [mm]
1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000
7
Frezy*

FIT - frez płaski, LAP - frez schodkowy*, TAG - frez pióro-wpust*

8
Dostępne grubości płyt [mm]

od 20 do 250 mm

9
Wybrane grubości płyty [mm]
20 40 5080 100 120 150 180 200250
10
Opór cieplny po starzeniu RD[m2*K/W]
0,70 1,45 1,853,05 3,80 4,80 6,00 7,20 8,0010,00
11
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2*K]
1,43 0,69 0,540,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,130,10
12
Reakcja na ogień
Klasa F
13
Naprężenie ściskające
≥ 150 kPa

NASZE REALIZACJE