Wyniki badań AGH – czy sytuacja w Krakowie uległa poprawie?

Badania zlecone przez Krakowski Alarm Smogowy naukowcom z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jasno wykazują, że Kraków powoli wygrywa ze smogiem dzięki ustawie antysmogowej! Przypomnijmy, że ustawa antysmogowa obowiązuje od 1 września 2019 roku i zakazuje ogrzewania paliwami stałymi w całym mieście Kraków.

Nad badaniami pracował prof. Piotr Kleczkowski, specjalista ds. ochrony środowiska i powietrza, oraz mgr inż. Katarzyna Kotarba, doktorantka w Akademii Górniczo-Hutniczej i absolwentka inżynierii biomedycznej. Badania potwierdzają, że jakość powietrza w Krakowie uległa poprawie. Dane są następujące: w okresie pomiędzy sezonami grzewczymi 2012/2013 – 2019-2020 poziom stężenia pyłu PM10 obniżył się o 45,42 proc. W całym województwie małopolskim spadek nastąpił o 28.73 proc. W tym samym czasie odnotowano spadek stężenia w powietrzu pyłu PM2,5 – w Krakowie jest to obniżka o 43,76 proc., w całym województwie małopolskim natomiast – 32,15 proc.

Ciekawy przypadek w wynikach dotyczy benzo(a)pirenu – rakotwórczego związku uszkadzającego przede wszystkim nadnercza, wątrobę, układ krwionośny i odpornościowy. Pod uwagę wzięto okres pomiędzy sezonami grzewczymi 2014/2015 a 2019/2020. W Krakowie średnie stężenie tego związku spadło o 42,82 proc., w całym województwie – co interesujące – wzrosło o 14,41 procent.

Obecnie w samym mieście pozostało jeszcze wg szacunków około 1800 palenisk, w ostatnich dziesięciu latach ich liczba zmniejszyła się 20-krotnie.

Kraków od lat zmaga się z ogromnym problemem ze smogiem. Duże znaczenie ma jego położenie – miasto leży w dolinie otoczone gminami położonymi wyżej, które nazywa się „krakowskim obwarzankiem”. W gminach tych ustawa antysmogowa nie obowiązuje, wszelkie zanieczyszczenia spływają do samego miasta. Środowiska zajmujące się zagadnieniem czystego powietrza walczą o objęcie sąsiednich gmin zakazem ogrzewania paliwami stałymi.

Informacje na temat termoizolacji PIR oraz porady w tym temacie można uzyskać u Przedstawicieli Handlowych firmy BOKKA oraz u Specjalistów ds. Obsługi Klienta. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.bokka.pl oraz do sklepu on-line www.sklep.izolacjepir.pl!

Sylwia Wełna, zespół BOKKA

ZOSTAW KOMENTARZ