Nowe przepisy dla województwa śląskiego i badania PAS

Województwo Śląskie idzie za przykładem Krakowa i za niecały miesiąc wprowadza zakaz palenia w domach paliwem stałym. Polski Alarm Smogowy niedawno przeprowadził badania wśród mieszkańców tego regionu, z których wynika, że co trzeci z nich nie słyszał o nowych przepisach antysmogowych!

Uchwała antysmogowa została przyjęta w roku 2017. Wynika z niej, że stare kotły zasilane paliwem stałym, na przykład węglem, mogą być użytkowane jedynie do końca bieżącego roku. 65 procent badanych przez PAS przyznało, że popiera wprowadzenie zakazu ogrzewania węglem, jednocześnie duży odsetek nie wie, że takie zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku.

Według Polskiego Alarmu Smogowego słaba świadomość społeczna to wina mało zakrojonej akcji informacyjnej, która należy do obowiązku władz regionu. Nie zwalnia to jednak mieszkańców z dostosowania się do nowych przepisów. Tak zwane „kopciuchy” nie będą mogły być użytkowane po 1 stycznia 2022 roku – będzie to równoznaczne z wykroczeniem, za które grozi mandat. Na obecną chwilę zostały już opublikowane rekomendacje dla samorządów w województwie śląskim dotyczące egzekwowania uchwały antysmogowej.

Mieszkańcy województwa śląskiego są pozytywnie nastawieni do nadchodzących zmian i oczekują zdecydowanych kroków od władz regionu. Aby efektywnie prowadzić statystyki dotyczące zanieczyszczeń w okolicy potrzebne są dane zbierane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek złożenia deklaracji o ogrzewaniu budynku spoczywa na ich właścicielu, tymczasem z badań przeprowadzonych przez PAS, niemal połowa, bo 44 procent, właścicieli budynków jednorodzinnych w województwie śląskim nie wie o CEEB.

Według Polskiego Alarmu Smogowego bez szeroko zakrojonej akcji informacyjnej o CEEB szanse na zebranie potrzebnych do badań danych będą nikłe.

Zmniejszenie emisji CO2 jest możliwe poprzez wymianę źródła ciepła na nowocześniejsze oraz przeprowadzenie termomodernizacji. Informacje na temat termoizolacji PIR oraz porady w tym temacie można uzyskać u Przedstawicieli Handlowych firmy BOKKA oraz u Specjalistów ds. Obsługi Klienta. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.bokka.pl oraz do sklepu on-line www.sklep.izolacjepir.pl!

Sylwia Wełna, zespół BOKKA

ZOSTAW KOMENTARZ