PŁYTA IZOLACYJNA PIR w okładzinie z welonu szklanego (ETICS)

Płyta izolacyjna termPIR® ETX została specjalnie zaplanowana z myślą o izolacji ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (ETICS). Cechuje się niskim współczynnikiem lambda po starzeniu w przedziale 0.024 - 0.026 W/mk, co umożliwia zastosowanie cieńszej warstwy ocieplenia w porównaniu do innych materiałów izolacyjnych. Płyty termPIR ETX dostępne są w formacie 1200x600 mm, produkowane są w grubościach od 50 mm do 250 mm.

Precyzyjnie wyfrezowane krawędzie zwiększają izolacyjność cieplną płyt PIR, likwidują liniowy mostek termiczny. Frezowane krawędzie ułatwiają także montaż. Istnieje możliwość wykonania płyt PIR z frezami:

  • FIT - frez płaski
  • LAP - frez schodkowy,
  • TAG - frez pióro-wpust.

Powierzchnia krycia płyt z frezem LAP i TAG jest mniejsza o głębokość frezu - 15 mm.

DOSTĘPNE FREZY

FIT - frez płaski

TAG - frez pióro-wpust

LAP - frez schodkowy

LAP - Frez schodkowy

Plik Pobierz
Deklaracja właściwości użytkowych - termPIR ETX Pobierz plik
Katalog techniczny - Budownictwo jednorodzinne Pobierz plik
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 Pobierz plik
Certyfikat PN-EN ISO 14001:2005 Pobierz plik
1
Rodzaj rdzenia
Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)
2
Gęstość [kg/m3]
30 (+6/-2)
3
Deklarowany współczynnik przenikania ciepła λD [W/m*K]

λD = 0,027 dla grub.: 20 - 79 mm
λD = 0,026 dla grub.: 80 - 119 mm
λD = 0,025 dla grub. ≥ 120 mm

4
Rodzaj okładziny
welon szklany o zwiększonej przyczepności na klejenie
5
Standardowe wymiary płyt [mm]
600 x 1200
6
Frezy*

FIT - frez płaski, LAP - frez schodkowy*, TAG - frez pióro-wpust*

7
Dostępne grubości płyt [mm]

od 50 do 250 mm

8
Wybrane grubości płyty [mm]
5080 100 120 150 180 200250
9
Opór cieplny po starzeniu RD[m2*K/W]
1,853,05 3,80 4,80 6,00 7,20 8,0010,00
10
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2*K]
0,540,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,130,10
11
Reakcja na ogień
Klasa E
12
Naprężenie ściskające
≥ 150 kPa