PŁYTA WARSTWOWA CHŁODNICZA rdzeń z pianki poliuretanowej PIR

Płyta warstwowa chłodnicza  GS insPIRe CH przeznaczona jest do wykonywania ścian i stropów w pomieszczeniach o obniżonej temperaturze czyli w chłodniach i mroźniach oraz innych obiektach o kontrolowanej temperaturze i wilgotności. Z płyt można wznosić obiekty wolnostojące oraz wykonywać komory chłodnicze lub mroźnicze wewnątrz istniejących budynków. Płyty warstwowe można montować zarówno w układzie pionowym jak i poziomym, jako elementy jedno i wieloprzęsłowe.

Płyta warstwowa chłodnicza GS insPIRe CH produkowana jest w czterech grubościach rdzenia: 100, 120, 160 200 mm. Okładziny płyty stanowi blacha stalowa o grubości od 0,40 do 0,70 mm, obustronnie ocynkowana z organicznym lakierem poliestrowym o grubości powłoki 25 μm. Termoizolacyjnym rdzeniem  płyt jest twarda pianka poliizocyjanurowa (PIR) o gęstości 40 ±3 kg/m3. Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wynosi: λ=0,022 W/m*K . Szerokość modularna płyty wynosi 1000 mm lub 1140 mm. Standardowe długości płyt wynoszą od 2,0 m do 12 m. Na specjalne zamówienie klienta dostarczamy płyty warstwowe dłuższe od 12 m, przy czym maksymalna długość wynosi 16,5 m.

Izolacyjność termiczna płyt jest zależna od grubości rdzenia i scharakteryzowana jest przez współczynnik przenikania ciepła Uc przegrody (podany w tabeli). Płyty warstwowe GS insPIRe mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2.

DOSTĘPNE PROFILACJE

Mikroprofilowana

Rowkowa

Liniowa

Gładka

Falista

Plik Pobierz
Deklaracja właściwości użytkowych - GS insPIRe CH Pobierz plik
Atest higieniczny Pobierz plik
Katalog chłodniczy - Płyty warstwowe Pobierz plik
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 Pobierz plik
Certyfikat PN-EN ISO 14001:2005 Pobierz plik
Zalecenie odnośnie konserwacji obudowy Pobierz plik
Wytyczne okresowych inspekcji i konserwacji obudowy Pobierz plik
1
Rodzaj rdzenia
Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)
2
Gęstość [kg/m3]
40 (+/-10%)
3
Grubość [mm]
100 120 160 200
4
Masa* [kg/m2]
12,6 13,4 15,0 16,6
5
Długość maksymalna [m]
16,50
6
Szerokość całkowita [mm]
1020 / 1160 ( dla grub. ≥ 60 mm oraz profilacji L, M i F)
7
Szerokość modularna [mm]
1000 / 1140 ( dla grub. ≥ 60 mm oraz profilacji L, M i F)
8
Profilowanie okładziny zewnętrznej
L - Liniowe, M - Mikroprofilowane, F - Faliste, R - Rowkowe
9
Profilowanie okładziny wewnętrznej
L - Liniowe, G - Gładkie
10
Standardowe kolory okładziny zewnętrznej**
RAL 9002 RAL 9006 RAL 9010
11
Standardowe kolory okładziny wewnętrznej**
RAL 9002 RAL 9010
12
Współczynnik Ud,S [W/m2K] rdzeń PIR
0,22 0,18 0,14 0,11
13
Współczynnik Ud,S [W/m2K] rdzeń PIR MAX
0,20 0,18 0,14 0,10
14
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej
EI 30* / EI 15
E30
EI 30* / EI 15
E30
EI 30* / EI 15
E30
EI 30* / EI 15
E30
15
Reakcja na ogień
B-s1, d0
16
Rozprzestrzenianie ognia
NRO
17
Certyfikaty, aprobaty, atesty

DWU CE wg EN 14509,
Atest Higieniczny, 
Certyfikat Stałości Własności Użytkowych EN 14509,
Klasyfikacja odporności ogniowej

* Masa za 1 m b. dla okładziny 0,5/0,5 mm (szer. dla 1140). Szczegółowe masy w plikach do pobrania.

** Dostępne kolory zależne od grubości okładzin 

*** Warunki według klasyfikacji odporności ogniowej

Zamki skręcane co 300 mm lub masa ognioochronna w zamku