“Czyste powietrze” – termomodernizacja budynków mieszkalnych

Termomodernizacja to zabiegi modernizacyjne, ograniczające lub całkowicie eliminujące straty ciepła w budynku. W ramach programu “Czyste powietrze”, od 19 września bieżącego roku można starać się o dofinansowanie działań związanych z termomodernizacją budynku i wymianą źródeł ciepła na bardziej wydajne, przyjazne środowisku i oszczędniejsze. Jakie działania należy podjąć, aby zmniejszyć ubytki ciepła uszczelniając swój budżet i minimalizując szkodliwy wpływ na środowisko poprzez rezygnację z tradycyjnych źródeł ciepła?

Zanim rozpocznie się jakiekolwiek działania, warto naszkicować strategiczny projekt termomodernizacji. Audyt energetyczny powinien obejmować wszystkie istotne kwestie związane z przewidzianymi pracami, takie jak:

 • optymalizacja działań pod względem kosztów materiałów,

 • dostosowanie działań do indywidualnych uwarunkowań elewacji,

 • wymiana bądź odnowienie tradycyjnej instalacji cieplnej.

Aby mieć pewność, że kosztorys termomodernizacji budynku sporządzony zostanie właściwe, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego audytora, który wykonać może również precyzyjny projekt budowlany.

Zanim wymienione zostanie źródło ciepła, w pierwszej kolejności powinno się przeprowadzić ocieplenie i uszczelnienie budynku. Należy zatem:

 • wymienić lub uszczelnić okna – zabieg ten znacznie ograniczy ubytki ciepła. Nowoczesne okna mają nawet dwukrotnie niższy współczynnik utraty ciepła niż okna produkowane 20 lat temu. Wymieniając okna należy uwzględnić kilkuwarstwowy tzw. ciepły montaż. Wymiana okien w starym domu na nowe zmniejsza utratę ciepła nawet do 15%;

 • zmodyfikować obieg wentylacyjny – po wymianie okien należy zmienić wentylację tak, aby umożliwić właściwą cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. Dobrym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja. Zabieg rekuperacji pozwala znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania budynku. W niektórych przypadkach nawet do 50%;

 • wykonać ocieplenie stropu – robi się to za pomocą płyt, maty lub wełny mineralnej. Pod warstwą materiału ocieplającego powinna zostać umieszczona paroszczelna folia, zabezpieczająca tworzywo izolujące przed zawilgoceniem przenikającym z pomieszczeń;

 • przeprowadzić ocieplenie ścian zewnętrznych – dostosowując sposób ocieplenia do specyfiki ścian i rodzaju instalacji cieplnej. Właściwe ocieplenie ścian zewnętrznych może obniżyć zużycie energii cieplnej nawet do 25%;

 • dokonać modernizacji instalacji cieplnej;

 • wymienić źródła ciepła.

Rozpoczęty w 2018 roku unijny program “Czyste Powietrze” ma sprzyjać:

 • ochronie środowiska, poprzez redukcję pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne w wyniku spalania materiałów cieplnych,

 • oszczędnościom gospodarstw domowych w związku z redukcją kosztów związanych z ogrzewaniem.

Program pozwala uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku mieszkalnego, wymianę starych pieców lub kotłów na nowe, a także przekształcenie tradycyjnego sposobu ogrzewania, poprzez instalację odnawialnego źródła cieplnego np. w formie paneli fotogalwanicznych.

Program realizowany będzie od 2018 do 2029 roku. Jednak możliwość składania wniosków kończy się z dniem 31.12.2027, a zakończenie wszystkich objętych umową prac: 30.06.2029 roku. Wnioski w formie elektronicznej lub papierowej należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania, jak i rozpatrywania wniosków, podawane będą na portalach internetowych regionalnych oddziałów tej instytucji.

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Kwota dofinansowania jest uzależniona od miesięcznych dochodów przypadających na jednego mieszkańca danej nieruchomości. Zasady dofinansowania są podobne do stosowanych w programie 500 plus, a sposób wyliczenia wysokości dotacji umieszczono w instrukcji będącej częścią wniosku.

ZOSTAW KOMENTARZ