Zmiany w prawie budowlanym – co nas czeka?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje spore zmiany w Prawie budowlanym. Pozwolą one na szybsze i prostsze dopełnienie formalności związane z pozwoleniami na budowę oraz zwiększą bezpieczeństwo pożarowe.

Minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński, pracował nad nowelizacją Prawa budowlanego z zespołem ekspertów.  Pakiet zmian przyjął niedawno Komitet Stały Rady Ministrów. Przyjrzyjmy się im zatem. Do najważniejszych proponowanych zmian należą:

Podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Taki podział ma skrócić czas przyjęcia zgłoszeń i wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zmiana organu udzielającego zgodę lub odmowę udzielenia zgody na odstępstwo – obecnie zgodę na odstępstwo wydaje minister, nowelizacja zakłada, że w tym zakresie uprawniony do tego zostanie organ administracji architektoniczno-budowlanej najlepiej znający stan prawny i faktyczny danej sprawy.

Przejrzysty katalog robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wymagających jedynie zgłoszenia lub niewymagających ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Wprowadzono również katalog obiektów, których budowa wymaga zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego. Np. z tego obowiązku zostaną zwolnione niektóre obiekty małej architektury.

Złagodzenie wymogów związanych z dokonaniem istotnych odstępstw od projektu budowlanego w sytuacji budowy realizowanej na zgłoszenie.

Wprowadzenie pięcioletniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Po tym czasie nie będzie można już ich podważyć.

Zniesienie obowiązku zgłaszania do organu nadzoru budowlanego terminu planowanego rozpoczęcia robót przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanej na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Przejrzysty katalog przypadków, gdzie wyjaśnione jest dla jakiego rodzaju robót budowlanych wymaga się ustanowienia kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego.

Uproszczenie procesu ewentualnej legalizacji samowoli budowlanej. Nowelizacja zakłada, że inwestor będzie mógł podjąć decyzję w tej sprawie. Obecnie organ nadzoru budowlanego przeprowadza procedurę legalizacyjną niezależnie od woli inwestora.

Obecnie trwa zacięta dyskusja w środowiskach inwestorów, deweloperów i ekspertów ds. budownictwa, czy nowelizacja jest słuszna i czy niektóre jej punkty nie skomplikują jeszcze bardziej Prawa budowlanego. Zmiany mogłyby zacząć obowiązywać najpóźniej od 2020 r., choć możliwy jest wcześniejszy termin.

Informacje na temat izolacji PIR oraz porady w tym temacie można uzyskać u Przedstawicieli Handlowych firmy BOKKA oraz u Specjalistów ds. Obsługi Klienta. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.bokka.pl oraz do sklepu on- line www.sklep.izolacjepir.pl!

ZOSTAW KOMENTARZ