Co to jest termomodernizacja?

Nowe budownictwo musi spełniać restrykcyjne wymogi dotyczące parametrów cieplnych i użytkowych, dużym wyzwaniem są natomiast budynki już istniejące. Z badań wynika, że 46% budynków wielorodzinnych nie spełnia warunku dotyczących wartości zużycia energii EP, a około 400 tysięcy budynków w Polsce potrzebuje poprawy standardu energetycznego.

Na te bolączki odpowiedzią jest termomodernizacja budynku. Termomodernizacja to kompleksowe działania mające na celu obniżenie zużycia energii budynku, obniżenie kosztów eksploatacji ogrzewania, a co za tym idzie, podwyższenie standardu mieszkania i zapewnienie korzyści środowiskowych. Aktualnie budynki niepoddane koniecznej termomodernizacji przyczyniają się w większym procencie do produkcji emisji pyłów PM10 i PM2,5 i rakotwórczych węglowodorów, a także w mniejszym procencie – do emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Aby przeprowadzić kompleksową termomodernizację, konieczne jest wykonanie audytu energetycznego, które wykaże zużycie energii oraz miejsca, którymi priorytetowo należy się zająć (mostki termiczne).

Kompleksowa termomodernizacja obejmuje ocieplenie lub docieplenie budynku, tj. fundamentów, ścian, podłóg, stropów i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej energooszczędną, modernizację systemu grzewczego, ewentualnie również zastosowanie źródeł energii odnawialnej i instalację energooszczędnych systemów rekuperacji powietrza.

Dużą pomocą dla przeprowadzenia termomodernizacji budynków jednorodzinnych są rządowe i pozarządowe pomoce, przede wszystkim ulgi podatkowe, tak zwane ulgi termomodernizacyjne, oraz program „Czyste Powietrze”, które wspiera finansowo właścicieli budynków. Do 2029 roku budżet na konieczne pożyczki i dotacje ma wynieść 103 miliardy złotych.

Płyty PIR stanowią nowoczesne rozwiązania zarówno przy termoizolacji w nowym budownictwie jak i termomodernizacji starego budownictwa. Niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda na poziomie 0,022 W/m×K pozwala na wykorzystanie cieńszej warstwy izolacji termicznej bez straty energetycznej, co pozwala obniżyć zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Informacje na temat termoizolacji PIR oraz porady w tym temacie można uzyskać u Przedstawicieli Handlowych firmy BOKKA oraz u Specjalistów ds. Obsługi Klienta. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.bokka.pl oraz do sklepu on-line www.sklep.izolacjepir.pl!

Sylwia Wełna, zespół BOKKA

ZOSTAW KOMENTARZ